Tiền điện tử

Kịch bản thảm họa khi giá Bitcoin về 0
Kịch bản thảm họa khi giá Bitcoin về 0

Kịch bản thảm họa khi giá Bitcoin về 0

Bitcoin sụp đổ có thể khiến thị trường mất khoảng 2.000 tỷ USD, trong đó nhiều doanh nghiệp công nghệ và thanh toán sẽ hứng chịu tổn thất không nhỏ. Đợt bùng nổ gần đây của tiền điện tử có…