Tag Archives: Reference Transactions

PayPal MassPay là gì? Cách đăng ký các tiện ích này của PayPal

PayPal MassPay

Là một doanh nghiệp sử dụng cổng thanh toán PayPal làm phương tiện để nhận chuyển tiền, bạn có bao giờ nghĩ đến việc tận dụng những tiện ích của PayPal để tỉ lệ chuyển đổi của Store mình tăng lên nhanh chóng? PayPal MassPay và Reference Transactions chắc chắn là lựa chọn hàng đầu […]

Liên hệ